• Kompletterende lærerutdanning

  mandag 19. februar 2018

  Dersom du vil være lærer i Norge og har lærerutdanning fra et land utenfor EU/EØS-området, kan du få kompletterende lærerutdanning ved OsloMet – storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus).

  Les mer

 • Informasjon om skolemiljø på mange språk

  tirsdag 13. februar 2018

  Skolene har en plikt til å informere elever og foreldre om rettigheter om skolemiljø. Utdanningsdirektoratet har laget et skriv på flere språk som kan deles ut til elevene, en PP-presentasjon som kan vises på foreldremøter og en plakat man kan henge opp på skolen.

  Les mer

 • Stipend til minoritetsspråklege lærarar

  mandag 12. februar 2018

  Minoritetsspråklege lærarar kan søke om stipend for studium som gir formell kompetanse for undervisning i skulen. Tilbudet gjeld lærarar som underviser på andre morsmål enn norsk, samisk, dansk, svensk, engelsk, fransk og tysk.

  Les mer

 • To ledige faste stillinger

  fredag 9. februar 2018

  Har du mastergrad i norsk som andrespråk, migrasjonspedagogikk, flerkulturell pedagogikk eller spesialpedagogikk?
  NAFO søker to nye medarbeidere som blant annet skal arbeide med prosjektet Fleksibel opplæring og kompetanseheving av PPT.
  Søknadsfrist 1. mars.

  Les mer

 • Aktuelle studietilbod

  tirsdag 6. februar 2018

  NAFO har laga ei oversikt over studietilbod knytt til norsk som andrespråk og fleirspråklegheit i skule og barnehage. Det er mange spennande studium å velje mellom. For nokre av studia er søknadsfristen allereie 1. mars.

  Les mer

Gratulerer med morsmålsdagen!

onsdag 21. februar 2018

I dag er det den internasjonale morsmålsdagen. Målet med dagen er å fremme språklig mangfold og flerspråklighet. Her kan du lese om hvordan dagen kan markeres.

Kompletterende lærerutdanning

mandag 19. februar 2018

Dersom du vil være lærer i Norge og har lærerutdanning fra et land utenfor EU/EØS-området, kan du få kompletterende lærerutdanning ved OsloMet – storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus).

Informasjon om skolemiljø på mange språk

tirsdag 13. februar 2018

Skolene har en plikt til å informere elever og foreldre om rettigheter om skolemiljø. Utdanningsdirektoratet har laget et skriv på flere språk som kan deles ut til elevene, en PP-presentasjon som kan vises på foreldremøter og en plakat man kan henge opp på skolen.

Stipend til minoritetsspråklege lærarar

mandag 12. februar 2018

Minoritetsspråklege lærarar kan søke om stipend for studium som gir formell kompetanse for undervisning i skulen. Tilbudet gjeld lærarar som underviser på andre morsmål enn norsk, samisk, dansk, svensk, engelsk, fransk og tysk.

To ledige faste stillinger

fredag 9. februar 2018

Har du mastergrad i norsk som andrespråk, migrasjonspedagogikk, flerkulturell pedagogikk eller spesialpedagogikk?
NAFO søker to nye medarbeidere som blant annet skal arbeide med prosjektet Fleksibel opplæring og kompetanseheving av PPT.
Søknadsfrist 1. mars.

Aktuelle studietilbod

tirsdag 6. februar 2018

NAFO har laga ei oversikt over studietilbod knytt til norsk som andrespråk og fleirspråklegheit i skule og barnehage. Det er mange spennande studium å velje mellom. For nokre av studia er søknadsfristen allereie 1. mars.

Samefolkets dag 6. februar

tirsdag 6. februar 2018

NAFO gratulerer med samefolkets dag i dag! På Tema Morsmåls nettsider finner du tospråklige undervisningsopplegg for 4.-7. trinn på 12 ulike språk.

Fleksibel opplæring blir videreført i to år

mandag 29. januar 2018

Kunnskapsdepartementet har gitt klarsignal for at NAFOs prosjekt Fleksibel opplæring blir videreført i en pilot i ytterligere to år. Gjennom dette prosjektet får 120 elever rundt omkring i Norge tospråklig fagopplæring på nett av våre fire nettlærere i arabisk, somali og tigrinja i fagene matematikk og naturfag.

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord