• Engelsk_som_tredjespraak

  Engelsk som tredjespråk

  mandag 22. august 2016

  I hvilken grad føler engelsklærere i Norge seg forberedt på å undervise i flerkulturelle og flerspråklige klasserom?

  Les mer

 • Legomenn som bygger

  Begrepsdatabaser for yrkesfag

  fredag 19. august 2016

  NAFO inviterer videregående skoler til å delta i pilotering av to ord- og begrepsdatabaser for yrkesfag (Vg1 bygg- og anleggsteknikk og Vg1 helse- og oppvekstfag).

  Les mer

 • snail-1335473_1920

  En god start

  fredag 12. august 2016

  NAFO ønsker alle lykke til med oppstarten av et nytt barnehage – og skoleår! På nettsidene våre ligger det mye informasjon og tips som kan være nyttig for å få til en god start. Du kan blant annet lese om mangfold i klasserommet, foreldresamarbeid og arbeidsmåter.

  Les mer

 • Gutter med skolebøker

  Gratis kurs for tospråklige lærere

  onsdag 10. august 2016

  NAFO arrangerer gratis kurs for tospråklige lærere i grunnskolen.

  Les mer

 • SYKKEL

  Kompetanseheving i alle fylker

  onsdag 22. juni 2016

  Utdanningsdirektoratet arrangerer høsten 2016 fylkesvise samlinger for å støtte kommunenes og fylkeskommunenes arbeid med opplæring av flyktninger.

  Les mer

Engelsk_som_tredjespraak

Engelsk som tredjespråk

mandag 22. august 2016

I hvilken grad føler engelsklærere i Norge seg forberedt på å undervise i flerkulturelle og flerspråklige klasserom?

Legomenn som bygger

Begrepsdatabaser for yrkesfag

fredag 19. august 2016

NAFO inviterer videregående skoler til å delta i pilotering av to ord- og begrepsdatabaser for yrkesfag (Vg1 bygg- og anleggsteknikk og Vg1 helse- og oppvekstfag).

VOKSEN3

Morsmålsstøtte for voksne med lite skolebakgrunn

mandag 15. august 2016

Morsmålsstøttet undervisning for minoritetsspråklige voksne med lite eller ingen skolebakgrunn kan ha positive effekter på deltakernes læring, motivasjon og klassemiljø, viser en studie av Vigdis Alver og Karen…

snail-1335473_1920

En god start

fredag 12. august 2016

NAFO ønsker alle lykke til med oppstarten av et nytt barnehage – og skoleår! På nettsidene våre ligger det mye informasjon og tips som kan være nyttig for å få til en god start. Du kan blant annet lese om mangfold i klasserommet, foreldresamarbeid og arbeidsmåter.

Gutter med skolebøker

Gratis kurs for tospråklige lærere

onsdag 10. august 2016

NAFO arrangerer gratis kurs for tospråklige lærere i grunnskolen.

Unni Helland2.jpg

Læreren, forfatteren og skribenten

onsdag 29. juni 2016

Unni Helland, lærer ved Fjell skole i Drammen, er takket av som lærer gjennom mange år. Les om hennes perspektiver om det å være lærer i en flerkulturell skole.

SYKKEL

Kompetanseheving i alle fylker

onsdag 22. juni 2016

Utdanningsdirektoratet arrangerer høsten 2016 fylkesvise samlinger for å støtte kommunenes og fylkeskommunenes arbeid med opplæring av flyktninger.

Nye leseprøver

Nye leseprøver på litauisk og tigrinja

tirsdag 21. juni 2016

To nye leseprøver er nå tilgjengelige for dem som har tilgang til leseprøver på forskjellige morsmål. Språkene er litauisk og tigrinja. Til sammen foreligger det nå leseprøver på 17 forskjellige morsmål.

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord