Internasjonalt samarbeid2

Læreplan i norsk for elever i vgo med kort botid

fredag 13. mai 2016

Læreplanen i norsk for elever i vgo med kort botid i Norge som har vært midlertidig fastsatt fra 2013, er nå vedtatt og gjøres gjeldende fra skoleåret 2016-17.

Ny integreringsmelding - vårblomster

Ny integreringsmelding

torsdag 12. mai 2016

Regjeringen har lagt fram en ny integreringsmelding, Fra mottak til arbeidsliv – en effektiv integreringspolitikk. NAFO vil gjerne løfte fram de foreslåtte tiltakene i integreringsmeldingen Meld. St. 30 (2015–2016) som gjelder barnehage og skole.

Foto Karin Rehman

Språkintroduksjon for nyankomne ungdommer i Sverige

onsdag 11. mai 2016

I Sverige får nyankomne ungdommer mellom 16 og 20 år tilbud om Språkintroduksjon for å kvalifisere seg for inntak til de nasjonale gymnasprogrammene.

Capture

Utdanning blant barn av innvandrere

onsdag 11. mai 2016

Norskfødte med innvandrerforeldre tar i større grad høyere utdanning enn majoritetsbefolkningen.

iktiskolen

Stipendordning – tospråklige lærere

mandag 9. mai 2016

Statusoversikt fra og med mai 2016 – etter behandling av søknader for 2016 og framover.

butikklek1a

Høringsmøte om Stortingsmelding 19

torsdag 28. april 2016

Stortingets familie- og kulturkomité arrangerte torsdag 28.4. en åpen høring om Regjeringens melding til Stortinget; Tid for lek og læring. Bedre innhold i barnehagen.

Rammebetingelser for opplæring av minoritetsspråklige

Rammebetingelser for opplæring av minoritetsspråklige

torsdag 28. april 2016

Uten gode rammebetingelser er det vanskelig å tilby den opplæringen minoritetsspråklige elever etter loven har krav på.

Prosjekt UH

Evaluering av særskilt språkopplæring og innføringstilbud

fredag 22. april 2016

På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet har Rambøll undersøkt hvordan elever, lærere, skoleledere og skoleeiere vurderer organisering, innhold og progresjon i tilbudene om særskilt språkopplæring og innføringstilbud i grunnskole og videregående opplæring.

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord