• Unni Helland2.jpg

  Læreren, forfatteren og skribenten

  onsdag 29. juni 2016

  Unni Helland, lærer ved Fjell skole i Drammen, er takket av som lærer gjennom mange år. Les om hennes perspektiver om det å være lærer i en flerkulturell skole.

  Les mer

 • SYKKEL

  Kompetanseheving i alle fylker

  onsdag 22. juni 2016

  Utdanningsdirektoratet arrangerer høsten 2016 fylkesvise samlinger for å støtte kommunenes og fylkeskommunenes arbeid med opplæring av flyktninger.

  Les mer

 • Nye leseprøver

  Nye leseprøver på litauisk og tigrinja

  tirsdag 21. juni 2016

  To nye leseprøver er nå tilgjengelige for dem som har tilgang til leseprøver på forskjellige morsmål. Språkene er litauisk og tigrinja. Til sammen foreligger det nå leseprøver på 17 forskjellige morsmål.

  Les mer

 • Mulig å tilby mer grunnskoleopplæring

  Mulig å tilby mer grunnskoleopplæring

  tirsdag 14. juni 2016

  Stortinget har vedtatt at fylkeskommunene og kommunene skal få mulighet til å tilby mer grunnskoleopplæring til elever med rett til videregående opplæring dersom de har behov for det. Forsøksordningen fra Kombinasjonsklassen i Larvik blir dermed lovlig.

  Les mer

 • Internasjonalt samarbeid2

  Læreplan i norsk for elever i vgo med kort boti...

  fredag 13. mai 2016

  Læreplanen i norsk for elever i vgo med kort botid i Norge som har vært midlertidig fastsatt fra 2013, er nå vedtatt og gjøres gjeldende fra skoleåret 2016-17.

  Les mer

Unni Helland2.jpg

Læreren, forfatteren og skribenten

onsdag 29. juni 2016

Unni Helland, lærer ved Fjell skole i Drammen, er takket av som lærer gjennom mange år. Les om hennes perspektiver om det å være lærer i en flerkulturell skole.

SYKKEL

Kompetanseheving i alle fylker

onsdag 22. juni 2016

Utdanningsdirektoratet arrangerer høsten 2016 fylkesvise samlinger for å støtte kommunenes og fylkeskommunenes arbeid med opplæring av flyktninger.

Nye leseprøver

Nye leseprøver på litauisk og tigrinja

tirsdag 21. juni 2016

To nye leseprøver er nå tilgjengelige for dem som har tilgang til leseprøver på forskjellige morsmål. Språkene er litauisk og tigrinja. Til sammen foreligger det nå leseprøver på 17 forskjellige morsmål.

Mulig å tilby mer grunnskoleopplæring

Mulig å tilby mer grunnskoleopplæring

tirsdag 14. juni 2016

Stortinget har vedtatt at fylkeskommunene og kommunene skal få mulighet til å tilby mer grunnskoleopplæring til elever med rett til videregående opplæring dersom de har behov for det. Forsøksordningen fra Kombinasjonsklassen i Larvik blir dermed lovlig.

Glimt fra et flerspråklig klasserom

Glimt fra et flerspråklig klasserom

mandag 6. juni 2016

En ny blogg om grunnskoleopplæring for ungdommer over 16 år presenterer idéer til praktisk og variert undervisning i og utenfor klasserommet og knytter seg til aktuell forskning.

Skoleeieres kompetanseheving

Skoleeieres kompetanseheving

mandag 6. juni 2016

Rambøll har nylig evaluert særskilt språkopplæring og innføringstilbud, og et av hovedfunnene er at det er viktig at skoleeier er involvert. NAFO drifter nettverk om opplæring av minoritetsspråklige elever for både kommunale og fylkeskommunale skoleeiere.

Tiendeklassinger med kort botid

Tiendeklassinger med kort botid i Norge

fredag 27. mai 2016

Minoritetsspråklig ungdom som kommer sent på ungdomstrinnet har oftest behov for mer grunnskoleopplæring og/eller innføringstilbud i videregående. Mange steder samarbeider voksenopplæring og videregående om dette tilbudet.

Internasjonalt samarbeid2

Læreplan i norsk for elever i vgo med kort botid

fredag 13. mai 2016

Læreplanen i norsk for elever i vgo med kort botid i Norge som har vært midlertidig fastsatt fra 2013, er nå vedtatt og gjøres gjeldende fra skoleåret 2016-17.

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord