Tospråklige barn om egen språksituasjon

En avhandling fra cand.ped Helene Fulland ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo viser eksempler på hvordan tospråklige barn i Norge forholder seg til sin egen tospråklighet.

Intervjuer med barn

I studien har Helene Fulland intervjuet 56 femteklassinger med oppvekst i Norge og med tyrkisk eller urdu som morsmål. Alle barna gir uttrykk for en sterk vilje til å bruke norsk og til å lære seg godt norsk, og de forteller om hvordan og i hvilken grad de henter støtte fra norsk og morsmålet i sitt skolearbeid. Hjemme snakker de med foreldre og eldre søsken, og på skolen søker de støtte fra medelever med samme morsmål for å forstå oppgaver og det som foregår i klasserommet.

Fulland mener at vekslingen mellom norsk og morsmålet er vesentlig for de tospråklige barnas faglige forståelse. Hun konkluderer med at det er viktig at minoritetsspråklige elever får god oppfølging, slik at de kan bruke sin tospråklighet som en ressurs for læring. Les mer om avhandlingen her.

Ressurser på NAFOs nettsider

På NAFOs nettside, Tema Morsmål finner du artikler og ressurser om tospråklighet og tospråklig opplæring. Se nettsida her.

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord