Prestrud skole satser på tospråklig opplæring

mandag 15. desember 2014

NAFOs fokusskole Prestrud skole på Hamar har fått et stort oppslag i siste nummer av Utdanning på grunn av sin satsing på tospråklig undervisning.

Les mer

Etnisk likeverdighet i skolen

torsdag 11. desember 2014

Må personer oppfatte seg som like for å føle seg like mye verdt i den norske skolen? Vibeke Solbue har nylig disputert på erfaringer gjort av elever i videregående skole med en annen kulturbakgrunn enn etnisk norsk.

Les mer

Nasjonal Tema morsmålskonferanse 2014

mandag 8. desember 2014

NAFOs tredje nasjonale Tema Morsmålskonferanse ble avholdt i Sandnes den 20. og 21. november 2014.

Les mer

Hva kjennetegner gode skoler for minoritetsspråklige?

tirsdag 2. desember 2014

Utdanningsdirektoratet har publisert en artikkel som ser på forskning om hva som kjennetegner gode skoler for minoritetsspråklige elever.

Les mer

Kulturskolen er drivkraft i inkluderingsarbeid

tirsdag 2. desember 2014

Kulturskolen i Ås har gjort et stort arbeid de siste årene for å løfte fram mangfoldet i kommunen og skape felles arenaer for alle innbyggere.

Les mer

Nye nettsider om minoritetsspråklige

mandag 1. desember 2014

På de nye nettsidene til Utdanningsdirektoratet kan du blant annet finne informasjon om både regelverk, læreplaner, ressurser og Kompetanse for mangfold.

Les mer

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord