Minoritetselever risikerer tilfeldig oppfølging

torsdag 25. juni 2015

45.000 barn har vedtak om at de ikke kan norsk godt nok til å følge vanlig undervisning. Men ingen har oversikt over hvordan skolene følger dem opp.

Les mer

Opplegg for ungdomstrinnet om romanifolket/taterne

fredag 12. juni 2015

Duri drom, romanifolkets historie, er et hefte til bruk i undervisningen som handler om den nasjonale minoriteten, romanifolket/taterne.

Les mer

Læreplanar for innføringstilbod

onsdag 10. juni 2015

9. juni lanserte Hordaland fylkeskommune Noreg sin første læreplan for innføringsklassar for minoritetsspråklege i vidaregåande opplæring. Innføringstilboda i fylket blir gitt som år 0, og det opnar for lokale læreplanar.

Les mer

Fra musikk til språk

tirsdag 9. juni 2015

Gjennom prosjektet Fra musikk til språk har Bergen kommunes barnehageansatte fått opplæring og trening i å arbeide med musikk for å stimulere barnas språkutvikling.

Les mer

Høytidsmarkering i mangfoldige barnehager

torsdag 4. juni 2015

Høgskolelektor Kari Krogstad, Høgskolen i Telemark og Førsteamanuensis Kari-Mette Walmann Hidle, Universitet i Agder har skrevet en artikkel med fokus på fagområdet Etikk, religion og filosofi i rammeplanen.

Les mer

Læringsressurser og informasjonsmateriell

tirsdag 2. juni 2015

NAFO har oppdatert en lenkesamling med læremidler, læringsressurser og informasjonsmateriell til bruk i opplæring av flerspråklige elever i grunnskole, videregående og eksamensrettet voksenopplæring.

Les mer

Myndighetenes politikk har vært et overgrep

mandag 1. juni 2015

Dette sa statsråd Jan Tore Sanner da han 1.juni mottok rapporten fra Tater-/romaniutvalgets rapport «Assimilering og motstand» i et arrangement i Universitetets aula.

Les mer

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord