Tema Morsmål-konferanse 24. – 25. november 2016

fredag 30. september 2016

Målgruppe for konferansen er tospråklige lærere, morsmålslærere, tospråklige barnehagelærere og assistenter som underviser i og arbeider med ett av følgende språk: Arabisk, dari, persisk, kurdisk sorani, litauisk, polsk, russisk, somali, tamil, thai, tigrinja.

Les mer

Den europeiske språkdagen 26. september

mandag 12. september 2016

Bli med og feire den europeiske språkdagen 26. september. Dagen skal bidra til å fremme entusiasme for språklæring, språkkunnskaper og flerspråklighet.

Les mer

Kurs om nasjonale minoriteter i skolen

torsdag 8. september 2016

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) inviterer til kurs for lærere. Kurset tar utgangspunkt i at kunnskap om nasjonale minoriteter kan bidra til å belyse generelle utfordringer ved minoritetspolitikken i Norge:

Les mer

Årsaker til frafall i vgo

mandag 5. september 2016

En ny avhandling fra Sverige viser at unge med utenlandsk bakgrunn har behov for strukturert støtte for å klare seg gjennom videregående opplæring. Michael Lindblad har intervjuet unge med utenlandsk bakgrunn som ikke har fullført videregående.

Les mer

Aldri mer 22. juli

fredag 2. september 2016

Antirasistisk senter har laget skolenettstedet aldrimer22juli.no som skal informere og spre kunnskap til skoleungdom for å demme opp for rasisme og fordommer.

Les mer

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord