Barnehage

På barnehagesidene vil du finne aktuelt stoff om språklig og kulturelt mangfold i barnehagen. Den norske befolkningen, også i barnehagen, er mer sammensatt enn tidligere. Barnehagens innhold og arbeidsmåter skal til enhver tid gjenspeile barn, foreldre og ansattes ulike bakgrunner.

Disse sidene vil handle om hvordan barnehagen kan møte barn og foreldre med ulike behov, ressurser og ønsker. Her finner du tips til nettsteder, faglitteratur, flerspråklige barnebøker og ulike arbeidsmåter på både kommunalt nivå og barnehagenivå. Sidene henvender seg til både barnehager, barnehageeier og barnehagemyndighet. Send oss gjerne tips og ideer til innholdet.

Flerspråklighet er en ressurs – ikke et problem

Fagerlund
Gratulerer med den internasjonale morsmålsdagen i dag, 21. februar!

­

På NAFOs nettsider finnes det mange ressurser om morsmål og om flerspråklighet. Blant annet kan du se et foredrag med førsteamanuensis emerita Else Ryen og professor Hanne Gram Simonsen, begge MultiLing Senter for flerspråklighet, Universitetet i Oslo.

­

Se foredrag

Foredraget tar utgangspunkt i myter som finnes om flerspråklighet. Foredragsholderne påpeker at seiglivede myter om språk er en stor hindring for en god språkutvikling for flerspråklige barn.

Hva sier forskningen, og hvordan kan barnehagen legge til rette for å støtte flerspråklige barns språktilegnelse?

Se foredraget her.
Last ned presentasjonen her.

Den internasjonale morsmålsdagen 21. februar

morsmålsdagen logo

Hvert år feires den internasjonale morsmålsdagen 21. februar. Barnehager, skoler og biblioteker over hele landet markerer dagen på ulike måter.
 

Bakgrunn

UNESCO (FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon) etablerte Den internasjonale morsmålsdagen i 1999, og den ble første gang feiret i 2000. På FN-sambandets nettsider framheves det blant annet følgende om betydningen av morsmål:

Læringsutbytte blir betre dersom born får opplæring på sitt eige språk, og UNESCO seier respekt for elevane sitt morsmål og opplæring i og fremjing av språkleg mangfald er viktig for å nå dette målet.
 

Tips til markeringen

På NAFOs nettside, Tema Morsmål kan du få ideer til hvordan dagen kan markeres i barnehagen og på skolen. Les mer.

Tema morsmål har også en ressursknapp til morsmålsdagen. Her finner du artikler og ressurser i forbindelse med markeringen. Les mer.

Studium knytt til mangfald i skule og barnehage

Studietilbud

NAFO har laga ei oversikt over studietilbod i Noreg knytt til norsk som andrespråk, fleirspråklegheit og mangfald i skule og barnehage. Det er mange spennande studium å velje mellom!

Gå til oversikta over studietilbod her.

I samband med Kompetanse for kvalitet tilbyr fleire universitet og høgskular vidareutdanning for lærarar i andrespråkspedagogikk og språkutvikling/språklæring. Mange av desse studia er nettbaserte eller samlingsbaserte.

Du kan lese meir om vidareutdanning for tilsette i skule og barnehage på Utdanningsdirektoratets heimeside. Desse studia har søknadsfrist allereie 1. mars.

NAFO gratulerer med samefolkets dag 6. februar

Sami_flag.svg

Mandag den 6. februar feires samefolkets dag i både Norge, Sverige, Russland og Finland. Det var på denne dagen i 1917 at det første landsmøtet som samlet samer fra Norge og Sverige ble avholdt i Trondheim.

Undervisningsopplegg

På NAFOs nettside, Tema Morsmål, er det laget tospråklige undervisningsopplegg om samefolkets dag  på 11 forskjellige språk. 
Opplegget passer best for 4.-7. trinn. Her finner du tekst, oppgaver, filmer, digital oppgave og nyttige nettsider. Gå til www.morsmal.no for å lese og laste ned oppleggene.

Samtaleguide om barnets morsmål

Samtaleguide Udir

På Utdanningsdirektoratets nettsider er det publisert en samtaleguide om barns morsmål. Guiden er utviklet for bruk i foreldresamtaler i barnehagen når pedagogen ser at et flerspråklig barns språkutvikling ikke er helt som forventet, og pedagogen derfor har behov for mer kunnskap om barnets morsmålsutvikling.

Betydningen av kunnskap om barnets morsmål

I samtaleguiden framheves det hvordan alle språk et barn lærer er av betydning for den samlede språktilegnelsen. Barnets ferdigheter på morsmålet er viktig for læring om verden rundt og for tilegnelsen av norsk språk. Det er av stor betydning for barnehagen å ha kunnskap om barnets morsmål. Det bidrar til å kunne gi best mulig støtte i barns språktilegnelse på begge språk.

Foreldre har verdifull kunnskap

Det finnes få egnede kartleggingsverktøy for å innhente informasjon om flerspråklige barns morsmålsutvikling. Barnas foreldre er den viktigste informasjonskilden. Foreldrene har verdifull kunnskap om barnets tidlige språkutvikling, og om det språkmiljøet barnet er en del av utenom barnehagen.

Guiden har to hovedområder

Hensikten med samtaleguiden er å gi barnehagen et verktøy til bruk i foreldresamtaler, for å få mer kunnskap om flerspråklige barns språkutvikling. Guiden fokuserer på to hovedområder: Hvordan barnehagen best mulig kan støtte og inspirere barn til å være språklig aktive, og hvordan de kan vurdere barnets samlede språkkompetanse og språkutvikling.

Samtaleguiden er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet i samarbeid med Espen Egeberg, Statped. Deler av skjemaet bygger på en samtaleguide laget av Språksenter for barnehagene i Bærum kommune (Utdanningsdirektoratet 2016).

Les mer og last ned samtaleguiden og samtaleskjema her.

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord