Filmer

Her finner du filmer som omhandler språklig og kulturelt mangfold i barnehagen. Filmene er produsert av Medieseksjonen ved Høgskolen i Oslo og Akershus eller Snöball Film i samarbeid med NAFO og aktuelle kommuner og barnehager. Målgruppen for filmene er barnehagelærere, styrere, og andre ansatte i barnehagen, lærerutdannere og studenter. Filmene fokuserer på ansatte i barnehagene og hvordan de arbeider med barna i ulike aktiviteter. Ønsket er å vise praktisk metodikk og didaktikk på en måte som kan ha direkte overføringsverdi til egen barnehagepraksis. Filmene skal inspirere til å se muligheter og tenke nytt rundt egen flerkulturell praksis. Filmene egner seg godt til diskusjoner på fellesmøter, på kurs, foreldremøter og i lærerutdanningen. Alle filmene ligger på NAFOs filmkanal på YouTube.
 

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord