Filmer

Her finner du filmer som omhandler språklig og kulturelt mangfold i barnehagen. Filmene er produsert av Medieseksjonen ved Høgskolen i Oslo og Akershus eller Snöball Film i samarbeid med NAFO og ulike barnehager og skoler. Målgruppen for filmene er barnehagelærere, styrere, og andre ansatte i barnehagen, lærerutdannere og studenter. Filmene fokuserer på ansatte i barnehagene og hvordan de arbeider med barna i ulike aktiviteter. Ønsket er å vise praktisk metodikk og didaktikk på en måte som kan ha direkte overføringsverdi til egen barnehagepraksis. Filmene skal inspirere til å se muligheter og tenke nytt rundt egen flerkulturell praksis. Filmene egner seg godt til diskusjoner på fellesmøter, på kurs, foreldremøter og i barnehagelærerutdanningen. Alle filmene ligger på NAFOs filmkanal på YouTube.
 

Arbeid med barn

 

Overganger

 

Samarbeid mellom hjem og barnehage

 

Kompetanseutvikling

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord