Styringsdokumenter

På denne siden vil du finne sentrale føringer og veiledninger for arbeid i barnehagen. Lov om barnehage med forskrift (Rammeplan for barnehagen) regulerer generelt barnehagens innhold og arbeidsmåter og gir også føringer for arbeid med språklige og kulturelle minoriteter. En liten ingress til hvert dokument peker på hvordan de flerkulturelle perspektivene.
 

Barnehageloven

 

Rammeplanen
 
Rammeplanen gir styrer, pedagogiske ledere og det øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. Rammeplanen gir også informasjon til foreldre, eier og tilsynsmyndighet. Les rammeplanen her

 

Regelverk som kan være særlig relevant for minoritetsspråklige barn i barnehagen
Barnehagebarn med minoritetsspråklig bakgrunn har de samme rettighetene som andre barnehagebarn. I det offentlige regelverket knyttet til barnehagens virksomhet er det samtidig noen deler som er ekstra relevante for denne gruppen barn og deres foreldre. Utdanningsdirektoratet har laget en oversikt med informasjon om dette på sine nettsider. Les mer

 

Tiltak for å styrke den norskspråklige utviklingen for minoritetsspråklige barn i barnehage
 
Ordningen “Tiltak for å styrke den norskspråklige utviklingen for minoritetsspråklige barn i barnehage” skal bidra til at kommunene kan utforme og tilby språkstimuleringstiltak i barnehagen. Les mer

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord