Fokus på muntlige ferdigheter

tirsdag 6. juni 2017

Muntlig interaksjon er viktig for minoritetsspråklige elevers språklige og faglige utvikling. NAFO har laget en ny side om muntlige ferdigheter med informasjon, filmer og tips til hvordan du kan arbeide systematisk med muntlighet i alle fag.

Les mer

Nettbasert tospråklig fagopplæring

onsdag 8. mars 2017

NAFO er i gang med et nytt prosjekt, Fleksibel opplæring. I prosjektet prøver vi ut tospråklig fagopplæring via nettbaserte løsninger. Det er mulighet for at flere kommuner kan delta i prosjektet neste skoleår.

Les mer

NAFO-samarbeid med Latvia

onsdag 18. november 2015

I 2015 og 2016 vil 15 skoler i Latvia og representanter for lokalsamfunnene de tilhører, delta i et prosjekt finansiert av EU. Prosjektet har fokus på mangfold som ressurs.

Les mer

Fører læreres kompetansemangel til utenforskap for elever?

torsdag 20. august 2015

Lærere og forskere i Sverige varsler om at kompetansemangel når det gjelder andrespråkslæring kan føre til permanent utenforskap for mange elever.

Les mer

Myndighetenes politikk har vært et overgrep

mandag 1. juni 2015

Dette sa statsråd Jan Tore Sanner da han 1.juni mottok rapporten fra Tater-/romaniutvalgets rapport «Assimilering og motstand» i et arrangement i Universitetets aula.

Les mer

Drammen fikk bosettingsprisen 2014

onsdag 20. mai 2015

Drammen kommune har fått årets bosettingspris fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Drammen får prisen for spesielt godt arbeid med bosetting og integrering av flyktninger i 2014.

Les mer

Nettressurs om nasjonale minoriteter

torsdag 19. mars 2015

NAFO har, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, utarbeidet en nettressurs om nasjonale minoriteter. Her finner du opplegg for barnehage og for barnetrinnet og mellomtrinnet i skolen.

Les mer

Forestillingen Fargespill

tirsdag 10. mars 2015

15. mars settes forestillingen opp på nytt i Kulturhuset Bølgen i Larvik.

Les mer

Evaluering av tilskuddsordning for barnehage

mandag 7. april 2014

Tilskuddsordningen, “Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder”, er evaluert av Rambøll Management.

Les mer

Larvik – et lokalsamfunn i forandring

onsdag 26. februar 2014

I en artikkelserie i Østlands-Posten skriver journalisten Bendik Løve om innvandringen til byen, og flere av artiklene har handlet om skole og utdanning. To av NAFOs fokusvirksomheter, Larvik læringssenter og Thor Heyerdahl videregående skole, har fått bred omtale.

Les mer

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord