Hospitering på yrkesfag

Produsert av Snøball film for NAFO i 2009
Lærer ved Nygård skole: Kenn Kroknes
Studieleder ved Årstad skole: Beth Johnsen
Lærer ved Årstad skole: Eva Brandal
Nygård skole og Årstad videregående skole, Bergen
Lengde: 9.44

 
«La oss få prøve!» er et samarbeidsprosjekt mellom Nygård grunnskole for voksne og Årstad videregående skole for å hindre frafall og omvalg blant minoritetsspråklige elever i videregående skole. Samarbeidsprosjektet er en del av tiltak 20 i strategiplanen Likeverdig opplæring i praksis! som er rettet mot ungdom med svak grunnopplæring fra hjemlandet og kort botid i Norge. Tiltaket har omfattet et prosjekt i til sammen fire fylker. Målsettingen har vært å utvikle modeller som sikrer tilrettelagt opplæring for minoritetsspråklige ungdommer slik at de i større grad gjennomfører skolegangen.

I en treårs periode (2006-2009) har Nygård grunnskole for voksne og Årstad videregående skole deltatt i dette prosjektet. Skolene har samarbeidet om elevhospitering på videregående skole det siste året elevene går i grunnskolen. Grunnskoleelevene hospiterer to perioder per år i programfag de velger selv. Etter å ha avsluttet prosjektet har skolene endret dette til én gang per år.

Elevene ved Nygård skole får en orientering om Årstad videregående skole før de velger programområdet for hospiteringen. Det arrangeres også et eget foreldremøte om hospiteringen. Til dette møtet har de to skolene engasjert tolker i de aktuelle språkene. Årstad vgs har også oversatt en informasjonsbrosjyre om skolens tilbud og om foreldresamarbeid til 12 ulike språk.

Hospiteringen foregår i programfagene i både teori- og praksistimer, og lærere fra Nygård skole følger elevene over på Årstad i hospiteringsuken. Under hospiteringen har Nygård-elevene et eget baserom. I timene med fellesfag får elevene undervisning av sine egne lærere i baseromet, og elevene arbeider med oppgaver på det nivået de befinner seg. Lærerne fra Nygård besøker også elevene når de deltar i timene i programfag.

Elever fra Årstad videregående skole er faddere for grunnskoleelevene. Fadderne viser elevene rundt på skolen og bidrar ellers til at grunnskoleelevene føler seg velkomne og at de har en de kan spørre om hjelp og være sammen med i de nye klassene.

Tiltaket med hospitering bidrar til at elevene fra Nygård får et bedre utgangspunkt for å velge programområde som passer dem, og de får et realistisk inntrykk av hvordan det er å være elev på videregående skole og hvilke krav som stilles.
 
Spørsmål til diskusjon

  • Hvordan kan hospitering på videregående skole og samarbeid om felles praksis og rutiner gjennomføres i kommunen deres?
  • På hvilke andre områder kan grunnskole og videregående skole samarbeide når det gjelder denne elevgruppen?

 
Ressurser

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord