To skoler samarbeider om tospråklig lærer

Produsert av Snøball film for NAFO i 2009
Rektor Inger Hilstad, Åsheim ungdomsskole, Trondheim
Fagleder Grete Kvaal, Tiller videregående skole, Trondheim
Lengde: 7.11 min

 

Mange elever har stort utbytte av å få forklaringer og tospråklig fagopplæring på sitt morsmål både i grunnskolen og videregående opplæring. I denne filmen ser vi hvordan man i Trondheim deler på tospråklige lærere til glede for både elever i ungdomsskolen og i videregående opplæring.

I filmen får elever på 9. og 10. trinn ved Åsheim ungdomsskole med kort botid i Norge anledning til å være på Tiller videregående skole sammen med tospråklig lærer. De deltar i undervisningen i en innføringsklasse og morsmålslæreren er tilgjengelig for alle elever med samme morsmål i klassen. Ordningen gjelder to timer per uke gjennom et skoleår.

Rektor Inger Hilstad ved Åsheim ungdomsskole har erfart at det skaper trygghet for elevene med kort botid å ha med seg tospråklig lærer til videregående skole og at det gir elevene mulighet til å forberede seg og motivere seg for videregående opplæring på en bedre måte. Slik kan denne samarbeidsordningen på lengre sikt også være med på å hindre frafall i videregående opplæring.

Et slikt samarbeid mellom ungdomsskole og videregående skole gir altså en økt utnyttelse av ressurser til morsmålsundervisning/tospråklig fagopplæring. En forutsetning for samarbeidet er en tospråklig lærer som tar utfordringen med å sette seg inn i systemet i videregående opplæring og å være en brobygger for minoritetsspråklige elever i overgangen fra grunnskole til videregående opplæring. En annen forutsetning er nytenkende skoleledere som gir tospråklige lærere muligheten til å fylle en slik viktig rolle.
 
Spørsmål til diskusjon

  • Hvilken rolle kan morsmålet spille i minoritetsspråklige elevers andrespråksutvikling?
  • I hvilke fag mener dere at minoritetsspråklige elever ved deres skole vil ha særlig nytte av tospråklig opplæring?
  • Hvordan kan deres skole samarbeide om å dele tospråklig lærer med grunnskolen/videregående skole?
  • Hva kan deres skole gjøre for å finne flere tospråklige lærere?

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord