Stipend for minoritetsspråklige lærere

Hvert år utlyses stipend til minoritetsspråklige lærere for utdanning som gir formell kompetanse for undervisning i skolen. NAFO forvalter stipendordningen i samarbeid med skoleeierne.

Målgruppe

Morsmålslærere/tospråklige lærere uten formell kompetanse for undervisning i skolen kan innvilges stipend for å gjennomføre utdanning som fører fram til godkjent formell kompetanse for undervisning i skolen. Tilbudet gjelder lærere som underviser på andre morsmål enn norsk, samisk, dansk, svensk, engelsk, fransk og tysk.

Hvilke studier gjelder ordningen for?

Stipend kan innvilges for å gjennomføre studier som tilfredsstiller krav til utdanning for personer som skal tilsettes i undervisningsstilling. Dette omfatter for eksempel videreutdanning med sikte på å få godkjent allmennlærer- eller faglærerkompetanse. Stipendordningen omfatter ikke påbygging på allerede godkjent lærerutdanning, bortsett fra en eventuell oppbygging av faglærerutdanningen i morsmål til annen faglærerutdanning eller grunnskolelærerutdanning.

Stipendets størrelse, skatteregler og betingelser

Hvert enkelt stipend er på kr 100 000 for 60 studiepoeng eller kr 50 000 for 30 studiepoeng. En økning i satsene er under vurdering Stipendet er personlig og i utgangspunktet skattepliktig.

Hvordan søke?

Søknad om stipend skal rettes til skoleeier, det vil si kommunen, fylkeskommunen eller privatskoleeier, via skolens ledelse innen 15. mars 2017. Det er skoleeier som prioriterer og innstiller søkere og sender søknad til NAFO innen 15. april 2017.

Søknadsfrister

15. mars 2017: Frist for skolens ledelse å sende søknad til skoleeier.
15. april 2017: Frist for skoleeier å sende søknad med innstillinger til NAFO.

Kontaktperson ved NAFO

Kristin Lund: Kristin.Lund@hioa.no.

Viktige dokumenter

Utlysning 2017
Søknadsskjema 2017
Innstillingsskjema 2017
Rapportskjema
Retningslinjer for lokal forvaltning – 2017
Søknadsprosedyre – kortversjon
Skatteregler

Lenker

utdanning.no
NOKUT

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord