Stipend for minoritetsspråklige lærere

Hvert år utlyses stipend til minoritetsspråklige lærere for utdanning som gir formell kompetanse for undervisning i skolen. Fra 2018 er det Utdanningsdirektoratet (Udir) som forvalter stipendordningen i samarbeid med Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).

Målgruppe

Morsmålslærere/tospråklige lærere uten formell kompetanse for undervisning i skolen som ønsker å starte opp eller videreføre utdanning for å få godkjent formell kompetanse. Målgruppen for stipendordningen er lærere som underviser på andre morsmål enn norsk, samisk, dansk, svensk, engelsk, fransk og tysk.

Hvilke studier gjelder ordningen for?

Stipend kan innvilges for å gjennomføre studier som kan inngå i lærerutdanning som tilfredsstiller krav for tilsetting i undervisningsstilling – det vil si hele eller deler av alle typer lærerutdanning gitt ved norske høgskoler og universitet. Stipendordningen omfatter derimot ikke påbygging på allerede godkjent lærerutdanning i Norge, bortsett fra påbygging av tospråklig faglærerutdanning.

Stipendets størrelse og skatteregler

Hvert enkelt stipend er på kr 100 000 for 60 studiepoeng eller kr 50 000 for 30 studiepoeng. Stipendet er personlig og i utgangspunktet skattepliktig.

Hvordan søke?

Personer som omfattes av stipendordningen, må levere søknad til sin rektor, som videresender stipendsøknaden til skoleeier (kommunen, fylkeskommunen, statlig eller privat skole) innen 15. mars 2018.
Det er skoleeier som prioriterer og innstiller søkere og sender søknad via elektronisk søknadsskjema til Utdanningsdirektoratet (lenke til søknadsskjema kommer).

Søknadsfrister

15. mars 2018: Frist for skolens ledelse å sende søknad til skoleeier.
15. april 2018: Frist for skoleeier å sende sin innstilling via elektronisk søknadsskjema.

Spørsmål om stipendordningen rettes til NAFO

Kristin Lund: Kristin.Lund@hioa.no.

Konkrete spørsmål om studier rettes til studieveiledere på de enkelte studiestedene.

Viktige dokumenter

Utlysning 2018
Søknadsskjema for lærer 2018

Nyttige lenker

Utdanningsdirektoratet

NOKUT

Utdanning.no

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord