Grunnskole

Elever møter den norske grunnskolen med ulike forutsetninger.
Minoritetsspråklige elever som ikke behersker norsk godt nok til å følge den vanlige opplæringa i skolen har rett til særskilt språkopplæring, i følge §2-8 i opplæringsloven.

På disse sidene vil du finne aktuelt stoff om hvordan skolen kan legge til rette opplæringen for elever i den flerkulturelle skolen. Her finner du tips til nettsteder, faglitteratur, ulike arbeidsmåter og eksempler på god praksis. Sidene henvender seg til både skoler, skoleeiere og skolemyndigheter. Send oss gjerne tips og ideer til innholdet.

Flerspråklighet er en ressurs – ikke et problem

Fagerlund
Gratulerer med den internasjonale morsmålsdagen i dag, 21. februar!

­

På NAFOs nettsider finnes det mange ressurser om morsmål og om flerspråklighet. Blant annet kan du se et foredrag med førsteamanuensis emerita Else Ryen og professor Hanne Gram Simonsen, begge MultiLing Senter for flerspråklighet, Universitetet i Oslo.

­

Se foredrag

Foredraget tar utgangspunkt i myter som finnes om flerspråklighet. Foredragsholderne påpeker at seiglivede myter om språk er en stor hindring for en god språkutvikling for flerspråklige barn.

Hva sier forskningen, og hvordan kan barnehagen legge til rette for å støtte flerspråklige barns språktilegnelse?

Se foredraget her.
Last ned presentasjonen her.

Den internasjonale morsmålsdagen 21. februar

morsmålsdagen logo

Hvert år feires den internasjonale morsmålsdagen 21. februar. Barnehager, skoler og biblioteker over hele landet markerer dagen på ulike måter.
 

Bakgrunn

UNESCO (FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon) etablerte Den internasjonale morsmålsdagen i 1999, og den ble første gang feiret i 2000. På FN-sambandets nettsider framheves det blant annet følgende om betydningen av morsmål:

Læringsutbytte blir betre dersom born får opplæring på sitt eige språk, og UNESCO seier respekt for elevane sitt morsmål og opplæring i og fremjing av språkleg mangfald er viktig for å nå dette målet.
 

Tips til markeringen

På NAFOs nettside, Tema Morsmål kan du få ideer til hvordan dagen kan markeres i barnehagen og på skolen. Les mer.

Tema morsmål har også en ressursknapp til morsmålsdagen. Her finner du artikler og ressurser i forbindelse med markeringen. Les mer.

Studium knytt til mangfald i skule og barnehage

Studietilbud

NAFO har laga ei oversikt over studietilbod i Noreg knytt til norsk som andrespråk, fleirspråklegheit og mangfald i skule og barnehage. Det er mange spennande studium å velje mellom!

Gå til oversikta over studietilbod her.

I samband med Kompetanse for kvalitet tilbyr fleire universitet og høgskular vidareutdanning for lærarar i andrespråkspedagogikk og språkutvikling/språklæring. Mange av desse studia er nettbaserte eller samlingsbaserte.

Du kan lese meir om vidareutdanning for tilsette i skule og barnehage på Utdanningsdirektoratets heimeside. Desse studia har søknadsfrist allereie 1. mars.

Dronning Sonjas skolepris 2017 for inkludering og likeverd

Dronning Sonjas skolepris

Utdanningsdirektoratet ber om forslag til mottaker av Dronning Sonjas skolepris 2017.

Aktuelle kandidater er skoler som arbeider systematisk for et skolemiljø preget av inkludering og likeverd.

Forslag til skoler

Forslag til kandidater til prisen sendes til fylkesmannen. Fylkesmannen har frist for å sende inn årets kandidater til Utdanningsdirektoratet 4. september 2017. De velger selv hvilken frist de setter for sine egne skoler.

Les mer om prisen og finn skjema for nominasjon her.

NAFO gratulerer med samefolkets dag 6. februar

Sami_flag.svg

Mandag den 6. februar feires samefolkets dag i både Norge, Sverige, Russland og Finland. Det var på denne dagen i 1917 at det første landsmøtet som samlet samer fra Norge og Sverige ble avholdt i Trondheim.

Undervisningsopplegg

På NAFOs nettside, Tema Morsmål, er det laget tospråklige undervisningsopplegg om samefolkets dag  på 11 forskjellige språk. 
Opplegget passer best for 4.-7. trinn. Her finner du tekst, oppgaver, filmer, digital oppgave og nyttige nettsider. Gå til www.morsmal.no for å lese og laste ned oppleggene.

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord