Organisering av opplæringen

Et ressurssyn på mangfold og en inkluderende holdning til alle elever og foreldre bidrar til likeverdig opplæring for alle. God organisering av opplæring for minoritetsspråklige elever i grunnskolen handler om å kjenne elevenes rett og kommunenes plikt, det handler om å ha den rette kompetansen samt gode rutiner. Opplæringsloven §2-8 omtaler særskilt språkopplæring i grunnskolen. Her utdypes hva særskilt språkopplæring kan bestå av, det presiseres at kommunen har plikt til kartlegging og at kommunen har mulighet til å organisere innføringstilbud. Opplæringslova §2-8

Under kan du lese mer om hvordan innføringstilbud kan organiseres, og du finner lenke til Utdanningsdirektoratets veileder om innføringstilbud. NAFO gir også eksempler og rutiner for gode overganger fra barnehage til barneskole til ungdomsskole til videregående, og forskjellige måter å organisere særskilt språkopplæring på.
 
Les mer om mottak av nyankomne her: Nyankomne 6-16
 

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord