Læremidler og informasjonsmateriell

Læremidler og ressurser for læreren

Mino er en database for lærere med materiell og læremidler for minoritetsspråklige:
Det Flerspråklige Bibliotek er et bibliotektilbud for flerspråklige som har bøker på 30 forskjellige språk.
Boksok.no er en nettside hvor man lett kan finne fram til bøker som er lette og gode å lese.
Minett er en nettside med læremidler og annen litteratur for og om tospråklige elever, i grunnskolen primært.
Mantra lingua forlag sine sider hvor man kan bestille bøker for barn på ulike språk, plakater med ulike skriftspråk og pedagogisk materiell som er egnet for språkarbeid.
Milet er en engelskspråklig nettside med tospråklige bøker og annet tospråklig materiell.
Mamalisa.com er et nettsted med barnesanger fra hele verden. Noen sanger finnes med lyd, andre kun med tekst. Sangene er oversatt til engelsk, fransk og spansk.
Dyrelyder fra hele verden: Denne nettressursen tilbyr en stor samling lydhermende ord (onomatepoetikon), framfor alt dyrelyder, fra hele verden presentert gjennom opptak av autentiske barnestemmer.
Tema morsmål har informasjon og læringsressurser på rundt 45 språk. 13 av språkene er norskproduserte og resten er svenskproduserte.

 • Kikora: Matematikk på ulike språk. Korte filmer som sammenligner matematiske systemer på norsk og følgende seks språk: arabisk, dari, pashto, polsk, somali og tigrinja.
 • Ressurser på norsk

  • Norsk grammatikk. Norsk som andrespråk på nett har selvinstruerende grammatikkøvelser, mange med lyd, der elever som kan en del norsk får direkte respons på svarene.
  • Norsksidene.no er en nettside med oppgaver om blant annet grammatikk, rettskriving og tegnsetting.
  • Praktisk norsk 1 på nett har oppgaver der en kan jobbe med vanlige, dagligdagse fraser og strukturer tilpasset nivå A1 og A2
  • Praktisk norsk 2 på nett har oppgaver som gir en innføring i norsk grammatikk tilpasset nivå A2 og B1.
  • Grip er et helt nytt læreverk i grunnleggende matematikk, naturfag og samfunnsfag. Grip er rettet mot voksne men kan brukes av alle elevgrupper og følger læreplanene for kunnskapsløftet 1.-7. trinn
  • Abc PC – et nettbasert kurs som gir grunnleggende opplæring i bruk av datamaskin. Gratis og tilgjengelig på Internett og som cd
  • GREI Nettbasert grammatikkspill for elever f.o.m. mellomtrinnet t.o.m. videregående opplæring; egne undersider spesielt tilpasset minoritetsspråklige elever

  Digitale ordbøker på flere språk

  • Bildetema er en flerspråklig interaktiv bildeordbok med illustrasjoner, tekst, lyd og animasjoner på rundt 34 språk.
  • Lexin er nettbaserte ordbøker på ca. 15 språk inkludert norsk, med norsk lyd og bilder. Kan også kjøpe trykte ordbøker på noen av språkene

   Book 2 er et nettsted hvor man kan lære å snakke og lytte på mange språk.

  Lese og skriveopplæring på flere språk (1. -4. trinn)

  Salaby er et nettsted laget av Gyldendal forlag som har lese- og skriveoppgaver på polsk, somali, tamil, tigrinja, litauisk og tyrkisk.
  • Fagbokforlaget har digitale læringsressurser på arabisk, litauisk, urdu og kurdisk sorani som kan brukes i morsmålsopplæringen fra 1. -4. klasse.

  Flerspråklige nettressurser i matematikk

  Mattebegreper på tolv språk.
  Svensk Mattebegrep på 21 språk
  Salaby.no har oppgaver med tall på polsk, somali, tamil, tigrinja, litauisk og tyrkisk.
  Webbmatte er et et gratis svenskt nettsted som inneholder skriftlige forklaringer, bilder og video i matematikkfaget for ungdomsskolen (åtte språk) og videregående (tre språk).

  Flerspråklige nettressurser i samfunnsfag og naturfag

  Matriks er historie for ungdomstrinnet på arabisk, polsk og russisk
  Samfunnskunnskap.no inneholder bl a enkle tekster om historie, geografi og levesett, utdanningssystemet i Norge, arbeidsliv og demokrati og velferdssamfunn på 17 språk.
  Minett har tospråklige temahefter på kurdisk, somalisk, arabisk, russisk, urdu, farsi og polsk

  Flerspråklig skjønnlitteratur

  Flerspråklige fortellinger er fortelling fra ulike deler av verden som fortelles på to språk samtidig. Persisk – norsk, somali – norsk, tamil – norsk og urdu – norsk. Fortellingene finnes både som animasjonsfilmer, digitale billedbøker og lydfiler.
  Det Flerspråklige Bibliotek er et bibliotektilbud for flerspråklige som har bøker på 30 forskjellige språk.
  Talböcker er en side under den svenske Tema modersmål der man kan høre på bøker på mange ulike språk. Bøkene kan ogsa lånes på det flerspråklige bibliotek.
  Childrenslibrary.org er en nettside som inneholder bøker på mange språk som kan leses på nett.

  Informasjonsmateriell til elever og foresatte

  FUG har en side med materiell på ulike språk som for eksempel konferansetime, svømming, utflukter m.m.
  Vilbli.no er informasjon om videregående opplæring på flere språk:
  Informasjon til foreldre på 22 språk om hvordan man kan hjelpe barnet med lesing, skriving og matematikk

  Tilbakestill glemt passord
  Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord