Høring – læreplan i norsk, kort botid, vgo

Forslag til endring i bruk av læreplanen

Utdanningsdirektoratet foreslår at flere skal få muligheten til å få opplæring etter Læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge – videregående opplæring. Saken er ute på høring, og høringsfristen er satt til 5.6.2017.

Obligatorisk å tilby opplæring etter læreplanen

Utdanningsdirektoratet foreslår at det gjøres obligatorisk for alle videregående skoler å tilby opplæring etter planen, men det skal fortsatt være frivillig for elevene å benytte retten til å følge den.

Justering av botidskravene

I høringen ber direktoratet om høringsinstansenes syn på en justering av hvordan kort botid bør beregnes, og konkret foreslås det at elever som på grunn av utvidet opplæringstid i videregående opplæring ikke lenger oppfyller vilkåret om kortere enn 6 års botid likevel, på gitte vilkår, skal kunne følge læreplanen.

Også voksne og privatister

Utdanningsdirektoratet foreslår også, på gitte vilkår, at voksne i videregående opplæring særskilt organisert for dem og privatister skal kunne følge læreplanen.

Åpen høring

Høringen er åpen for alle, mer informasjon er å finne på Utdanningsdirektoratets hjemmeside.

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord