Høring om norskferdigheter for barnehageassistenter

Kunnskapsdepartementets forslag til endring i barnehageloven har vært ute på høring. I høringen foreslås det at personer som søker arbeid i barnehagene, må ha tilfredsstillende norskferdigheter. Høringsfristen var 19.6.2017.

NAFO har sendt inn høringssvar der det framgår at

  • NAFO støtter regjeringens intensjon om at barnehageassistenter skal ha god norskspråklig kompetanse.
  • NAFO støtter ikke at det gjøres endringer i barnehageloven.

NAFO begrunner blant annet svaret med at eier har ansvar for at barnehagepersonale skal ha nødvendig kompetanse for å arbeide i barnehagen, og at dette allerede er ivaretatt i loven. Nødvendig kompetanse omfatter også språklig kompetanse.

Les høringsnotatet fra departementet her.

Les NAFOs høringssvar her.

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord