Høring om ny generell del av læreplanen

Kunnskapsdepartementets forslag til ny generell del av læreplanen i grunnopplæringen er ute på høring. NAFO har oversendt en uttalelse til departementet.
 

NAFOs høringssvar

NAFO mener det er mye godt innhold i forslaget til ny generell del av læreplanen. Det er positivt at det flerspråklige og flerkulturelle blir omtalt som en ressurs, og at det stilles krav til personalets flerkulturelle kompetanse.

Vi foreslår imidlertid noen presiseringer som vi mener er nødvendige for at den overordnete delen av læreplanen skal

  • synliggjøre innvandrere og flyktninger på samme måte som samer og nasjonale minoriteter
  • presisere språkets betydning for læring
  • synliggjøre voksne elever bedre

Les NAFOs høringssvar til Kunnskapsdepartementet her.

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord