Kompetanseheving

NAFO er i gang med å utvikle nettbaserte kompetansehevingskurs for barnehage og skole. Målgruppen er barnehagepersonale og lærere i grunnskolen og videregående opplæring.

Det er lagt opp til en barnehage- og skolebasert kompetanseheving der hele personalet deltar. Kursene vil ta for seg ulike temaer med kortere introduksjonstekster, refleksjonsspørsmål, miniforelesninger, fordypningsartikler, filmer og oppgaver/tips til praksis. Innholdet til kursene legges ut fortløpende.
 

Flerspråklighet er en ressurs – ikke et problem

Fagerlund
Gratulerer med den internasjonale morsmålsdagen i dag, 21. februar!

­

På NAFOs nettsider finnes det mange ressurser om morsmål og om flerspråklighet. Blant annet kan du se et foredrag med førsteamanuensis emerita Else Ryen og professor Hanne Gram Simonsen, begge MultiLing Senter for flerspråklighet, Universitetet i Oslo.

­

Se foredrag

Foredraget tar utgangspunkt i myter som finnes om flerspråklighet. Foredragsholderne påpeker at seiglivede myter om språk er en stor hindring for en god språkutvikling for flerspråklige barn.

Hva sier forskningen, og hvordan kan barnehagen legge til rette for å støtte flerspråklige barns språktilegnelse?

Se foredraget her.
Last ned presentasjonen her.

Studium knytt til mangfald i skule og barnehage

Studietilbud

NAFO har laga ei oversikt over studietilbod i Noreg knytt til norsk som andrespråk, fleirspråklegheit og mangfald i skule og barnehage. Det er mange spennande studium å velje mellom!

Gå til oversikta over studietilbod her.

I samband med Kompetanse for kvalitet tilbyr fleire universitet og høgskular vidareutdanning for lærarar i andrespråkspedagogikk og språkutvikling/språklæring. Mange av desse studia er nettbaserte eller samlingsbaserte.

Du kan lese meir om vidareutdanning for tilsette i skule og barnehage på Utdanningsdirektoratets heimeside. Desse studia har søknadsfrist allereie 1. mars.

Nettbasert kompetanseheving

KOMPASS 5

NAFO er i gang med å utvikle nettbaserte kompetansehevingskurs for barnehage og skole. Det første temaet for barnehage er nå klart, Flerspråklighet i barnehagen. For skole er det foreløpig utarbeidet to kurs, Språkutviklende undervisning og Ordforråd. Kursene legger opp til en kompetanseheving der hele personalet deltar.
 

For barnehage

Temaet Flerspråklighet i barnehagen handler om hvordan barn tilegner seg flere språk, og hvordan barnehagen kan ivareta barns språklige utvikling på både morsmål og norsk. Ved å gå gjennom dette temaet først legges et godt grunnlag for å arbeide videre med andre temaer. Flerspråklighet i barnehagen inneholder fordypningsartikler, forelesninger på nett, filmsnutter, refleksjonsspørsmål og tips til praksis.
 

Flere temaer

Flere temaer for barnehage vil bli lagt ut etter hvert som de er ferdige:

 • Språk i lek og aktivitet
 • Samtale
 • Barnelitteratur og fortellinger
 • Sanger, rim og regler

Gå til kompetansehevingskurs for barnehager her.
 

For skole

Det er foreløpig to temaer klare for skole, Språkutviklende undervisning og Ordforråd. Begge kursene handler om hvordan man kan tilrettelegge for elever som ikke har norsk som morsmål i den ordinære undervisningen. Kursene egner seg for personale både i grunnskole og videregående.

Gå til kompetansehevingskurs for skole her.

Tema Morsmål-konferanse 24. – 25. november 2016

tema-morsmal-konferanse-2016

NAFO har gleden av å invitere til den 5. Tema Morsmål-konferansen 24. – 25. november 2016 på Quality Airport Hotel Stavanger (Sola). Målgruppe for konferansen er tospråklige lærere, morsmålslærere, tospråklige barnehagelærere og assistenter som underviser i og arbeider med et av følgende språk: Arabisk, dari, persisk, kurdisk sorani, litauisk, polsk, russisk, somali, tamil, thai, tigrinja.

Vi har plass til ca. 200 deltakere. Offentlig ansatte vil bli foretrukket. Konferansen er gratis for de som deltar begge dager. De som kun ønsker å delta på dag 1 eller dag 2 må betale kr.515,- til hotellet. Deltagerne må selv dekke reiseutgifter.
Meld dere på i god tid. Av erfaring vet vi at det kan bli mange som ønsker å være med på dette!

Program og påmelding finner du her.

Gratis kurs for tospråklige lærere

Gutter med skolebøker

Gratis kurs for tospråklige lærere
NAFO ser behovet for kompetansehevning av tospråklige lærere i alle kommuner og tilbyr derfor gratis kurs om tospråklig opplæring og samarbeid om dette. Kurset må bestilles av hver enkel kommune. Det er gratis, men reiseutgifter og eventuelt opphold til kursansvarlige dekkes av kommunen som bestiller kurset.

Felles kursdag i kommunen
Skolene i hver kommune samarbeider om kurset slik at alle tospråklige lærere i kommunen får mulighet å delta. Kommunen samler i tilfelle alle sine tospråklige lærere på en kursdag der det blir både faglig innlegg fra NAFO og diskusjoner rundt følgende tema:

 • Introduksjon med fordypning av begreps- og ordavklaringer
 • Presentasjon av NAFO og nettstedet Tema Morsmål
 • Tospråklige læreres situasjon i skolen
 • Opplæringsloven
 • Morsmålets betydning
 • Tospråklig opplæring (Trekantsamarbeid)
 • Læreplan i morsmål for språklige minoriteter
 • Læreplan i grunnleggende norsk
 • Veiledninger og kartleggingsverktøy

Kontakt Saleh Mousavi. E-mail: saleh.mousavi@hioa.no

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord