Nettbasert kompetanseheving

NAFO er i gang med å utvikle nettbaserte kompetansehevingskurs for barnehage og skole. Det første temaet for barnehage er nå klart, Flerspråklighet i barnehagen. For skole er det foreløpig utarbeidet to kurs, Språkutviklende undervisning og Ordforråd. Kursene legger opp til en kompetanseheving der hele personalet deltar.
 

For barnehage

Temaet Flerspråklighet i barnehagen handler om hvordan barn tilegner seg flere språk, og hvordan barnehagen kan ivareta barns språklige utvikling på både morsmål og norsk. Ved å gå gjennom dette temaet først legges et godt grunnlag for å arbeide videre med andre temaer. Flerspråklighet i barnehagen inneholder fordypningsartikler, forelesninger på nett, filmsnutter, refleksjonsspørsmål og tips til praksis.
 

Flere temaer

Flere temaer for barnehage vil bli lagt ut etter hvert som de er ferdige:

  • Språk i lek og aktivitet
  • Samtale
  • Barnelitteratur og fortellinger
  • Sanger, rim og regler

Gå til kompetansehevingskurs for barnehager her.
 

For skole

Det er foreløpig to temaer klare for skole, Språkutviklende undervisning og Ordforråd. Begge kursene handler om hvordan man kan tilrettelegge for elever som ikke har norsk som morsmål i den ordinære undervisningen. Kursene egner seg for personale både i grunnskole og videregående.

Gå til kompetansehevingskurs for skole her.

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord