Skole

NAFO utvikler nettbaserte kompetansehevingskurs som kan brukes av hele personalet på en skole. Kursene vil ta for seg ulike temaer og består av introduksjonstekster, refleksjonsspørsmål, filmer, lysark, fordypningsartikler og praksisoppgaver. Det er lagt opp til mye diskusjon og samarbeid mellom lærere. Det er anledning til å velge ett eller flere temaer.
Temaer

Foreløpig er følgende temaer tilgjengelige:

 

Forslag til gjennomføring

Dersom hele personalet på en skole skal gjennomføre kurs, er det nødvendig at skolens ledelse setter av både fellestid og tid til arbeid i grupper. Det er en fordel om en lærer eller skoleleder med kompetanse på feltet leder arbeidet med kompetansehevingen. Vedkommende kan også stå for det faglige innholdet i oppstartsamlingen. Nedenfor har vi laget et forslag til hvordan et tema kan gjennomføres:
 
Individuelt

  • Lese introduksjonstekster (Hva?, hvorfor?, hvordan?)
  • Reflekter over egen praksis

 
Felles oppstartsamling for hele personalet

  • Kort forelesning med utgangspunkt i lysarkene
  • Se filmer og diskutere

 
Mellomarbeid

  • Lese fordypningsartikkel
  • Eventuell annen forberedelse til arbeid i grupper

 
Samarbeidstid

  • Diskusjon og planlegging av undervisning

 
Mellomarbeid

  • Prøv ut i klasserommet

 
Samarbeidstid eller fellestid

  • Lærere utveksler erfaringer

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord