Barnehage

NAFO utvikler nettbaserte kompetansehevingskurs som kan brukes av hele personalet i en barnehage. Kursene vil ta for seg ulike temaer og består av introduksjonstekster, refleksjonsspørsmål, filmer, miniforelesninger, fordypningsartikler og praksisoppgaver. Det er lagt opp til mye diskusjon og samarbeid. For å gjennomføre kursene er det derfor nødvendig at det settes av tid til dette. Det er anledning til å velge ett eller flere temaer. Temaet Flerspråklighet i barnehagen er overordnet øvrige temaer, og det vil være nyttig å gjennomgå dette først.
 

Tema 1: Overordnet tema, Flerspråklighet i barnehagen

Følgende temaer vil bli lagt ut etter hvert som de er ferdige:

  • Språk i lek og aktivitet
  • Språkutviklende samtaler
  • Barnelitteratur og fortellinger
  • Sanger, rim og regler

Siden er under utvikling.

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord