Introduksjon – flerspråklighet i barnehagen

 
   

Temaet Flerspråklighet i barnehagen er et overordnet tema i Kompetansehevingskurs for barnehager. Det handler om hvordan barn tilegner seg flere språk, og hvordan barnehagen kan ivareta barns språklige utvikling på både morsmål og norsk. Ved å gå gjennom dette temaet først, legges et godt grunnlag for å arbeide videre med de andre temaene.

Rammeplanen legger til grunn at personalet må oppmuntre barn med to- eller flerspråklig bakgrunn til å være språklig aktive og samtidig hjelpe dem til å få erfaringer som bygger opp deres begrepsforståelse og ordforråd i norsk (s. 21)

Hva inneholder temaet?

Det er laget to artikler til temaet, Flerspråklighet i barnehagen og Språk og identitet.

I tillegg kan dere se to foredrag:
– Tidlig flerspråklighet: Muligheter og utfordringer for barnehagen med førsteamanuensis emerita Else Ryen og professor Hanne Gram Simonsen, begge MultiLing Senter for flerspråklighet, Universitetet i Oslo.
– Arbeid med flere språk i barnehagen, med førsteamanuensis Gunnhild Tomter Alstad, Høgskolen i Hedmark.

Under fanen I praksis, finner dere en introduksjon til hvordan barnehagen kan jobbe med å lage egne praksisfortellinger. Her vil dere få tips og idéer til gode arbeidsmåter om barns flerspråklige utvikling og barnehagens språklige mangfold.
 

Hvordan kan vi jobbe med temaet i barnehagen?

Ved at barnehagens ledelse setter av tid på personalemøter og avdelings-/basemøter, vil hele personalet få mulighet til å bli involvert i kompetansehevingskurset. Det kan være nyttig å sette opp en plan for progresjon.

Under har vi laget noen forslag til hvordan barnehagen kan arbeide med temaet.
 
Individuelt

  • Lese artikkelen Flerspråklighet i barnehagen og svare på refleksjonsspørsmålene som forberedelse til avdelings-/basemøte.
  • Lese artikkelen Språk og identitet og svare på refleksjonsspørsmålene som forberedelse til avdelings-/basemøte.
  • Skrive ned en praksisfortelling som berører temaet.

Avdelings-/basemøter

  • Diskutere refleksjonsspørsmålene og bli enige om et viktig satsingsområde for avdelingen/basen framover.
  • Dele praksisfortellinger og stille hverandre refleksjonsspørsmål til fortellingene.

Personalmøter

  • Fortelle hverandre om de ulike avdelingenes/basenes satsingsområder.
  • Se foredraget Tidlig flerspråklighet, muligheter og utfordringer for barnehagen med Else Ryen og Hanne Gram Simonsen.
  • Se foredraget Arbeid med flere språk i barnehagen med Gunnhild Tomter Alstad.
  • Diskutere refleksjonsspørsmålene til foredragene i grupper.
  • Sammenfatte hvilke konsekvenser diskusjonene har for barnehagens videre arbeid.
Gutt bygger lego

Gutter snakker sammen om karneval

Jente bygger klosser 2

Jente henger i ribbevegg

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord