Kompletterende lærerutdanning

Målgruppe

Dersom du vil være lærer i Norge og har lærerutdanning fra et land utenfor EU/EØS-området, kan du få kompletterende lærerutdanning ved OsloMet – storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus). Tilbudet retter seg særlig mot dem som har fluktbakgrunn, men kan også være relevant for andre søkere.

Tre semestre

Studiet strekker seg over tre semestre og omfatter pedagogikk, samfunnsfag, språkdidaktikk og praksis.

Språkkurs

Studenter som ikke oppfyller språkkravene i norsk og / eller engelsk, får tilbud om opptak til språkkurs. Språkkursene gis parallelt med den kompletterende utdanningen.

Utfyllende informasjon

Les mer om studietilbudet: Kompletterende lærerutdanning

Studiet ligger i Søknadsweb under Pedagogiske og internasjonale fag.
Søknadsfristen er 15. april.

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord