NAFO søker nettlærer i arabisk

NAFO søker tospråklig nettlærer i arabisk i inntil 37.5% stilling – timelønnet

Har du erfaring med tospråklig fagopplæring av minoritetsspråklige elever i arabisk eller erfaring som lærer i norsk skole og har arabisk som morsmål? Har du fagkompetanse i matematikk og naturfag? Er du vant til å bruke digitale verktøy og kan lett lære deg nye?

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) arbeider med utvikling av læringsressurser, kompetanseutvikling og utviklingsprosjekter for å fremme inkludering og likeverdig opplæring i barnehager og skoler. NAFO søker nettlærer i arabisk til å undervise i matematikk og naturfag i prosjektet Fleksibel opplæring.

Stillingen er timelønnet og er midlertidig f.o.m. januar 2018 (snarest) t.o.m. 31.06.2018, med mulighet for forlengelse.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være
 • nettundervisning på arabisk i matematikk og naturfag på 8. og 9. trinn
 • ukentlige planleggingsmøter med de andre nettlærerne
 • forberedelse av nettundervisning
 • samarbeid med stedlige lærere (de som har elevene til daglig)
Vi søker deg som har
 • allmennlærerutdanning, tospråklig bachelor eller tilsvarende med vekt på utdanning i matematikk og naturfag
 • gode digitale ferdigheter
 • erfaring fra arbeid i skole med flerspråklige elevgrupper
 • dokumentert evne til selvstendig og resultatorientert arbeid
 • god muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk og arabisk
Det er ønskelig at du har
 • erfaring med nettundervisning
 • erfaring fra arbeid med flerspråklige læringsressurser

Endringsvilje og gode samarbeids- og kommunikasjonsevner vil bli vektlagt. Har du i tillegg stor grad av gjennomføringsevne, vil vi gjerne snakke med deg.

Vi tilbyr deg
 • muligheter for faglig videreutvikling
 • et kreativt og utviklende arbeidsmiljø
Andre opplysninger
 • Stillingen lønnes etter timelønnssatser for undervisningspersonale. Lønn fastsettes etter nærmere avtale.
 • Arbeidssted: NAFOs lokaler i Oslo, Høgskolen i Oslo og Akershus
For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:
 • senterleder Sigrun Aamodt, telefon 67235338, aamodt@hioa.no
 • seniorrådgiver Dag Fjæstad, telefon 67235324, dag.fjastad@hioa.no
Søknadsfrist: 15.12.17

Søknad og CV sendes til sigrun.aamodt@hioa.no med dag.fjastad@hioa.no i kopi.

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord