Høring om nasjonale retningslinjer for PPU

NAFO ønsker tydeliggjøring av den flerkulturelle skolen i PPU

Universitets- og høgskolerådet ved Nasjonalt råd for lærerutdanning har sendt på høring forslag til nasjonale retningslinjer for praktisk pedagogisk utdanning – allmennfag.
Les mer her.

NAFO har erfart at det flerspråklige og flerkulturelle perspektivet ikke er godt nok sikret gjennom regelverket for den pedagogiske delen av faglærer- og lektorutdanningene, og anbefaler et tydelig regelverk for å sikre at dette blir tema ved alle institusjoner som tilbyr PPU.

Les NAFOs høringssvar her.

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord