Om NAFO

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) ble etablert i 2004 med bakgrunn i Regjeringens strategiplan: «Likeverdig utdanning i praksis! Strategi for bedre læring og større deltakelse av språklige minoriteter i barnehage, skole og utdanning 2004-2009″.

Etter strategiplanperiodens utløp arbeider NAFO med kompetanseheving, nettverksbygging og utviklingsprosjekter for å fremme inkludering og likeverdig opplæring i barnehager, skoler og voksenopplæringsinstitusjoner.

  • NAFO er en del av Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) ved OsloMet – Storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus).
  • NAFO samarbeider med universiteter, høgskoler, de øvrige nasjonale sentrene, FUG og Kompetanse Norge. Fokusvirksomhetene innen barnehager, grunnskoler, videregående opplæring og voksenopplæring er sentrale medspillere.
  • NAFO har etablert regionale samarbeidsstrukturer (NAFO-hjul) i alle fylker. Dette samarbeidsnettverket består av fokusvirksomhetene, barnehage-og skoleeiere og UH-sektoren, og i de fleste fylker deltar også utdanningsavdelingen ved fylkesmannens kontor aktivt.
  • NAFO har etablert nasjonale nettverk etter nivå for fokusvirksomhetene og ett nasjonalt nettverk for skoleeiere på grunnskolenivå og ett for skoleeiere på videregående nivå.
  • Senteret driver kompetanseutvikling for arbeid i og ledelse av virksomheter som driver med opplæring av språklige minoriteter og i utvikling av inkluderende flerkulturelle læringsfellesskap.
  • Senterets målgrupper er eiere av skoler/voksenopplæringssentra og barnehager, skole-og barnehageledere og lærere, PPT-personale samt fagpersoner ved høgskoler og universitet.

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord