Bruk av litteratur og skolebibliotek

Jf. tiltak 35 i strategiplanen “Likeverdig opplæring i praksis!”

Noen av NAFOs prosjekter under tiltak 4 (utprøving/utvikling av opplæringsmodeller) og tiltak 30 (familielæring) dreier seg om bruk av litteratur og skolebibliotek. I disse prosjektene arbeider man spesielt med lesestimulering for minoritetsspråklige barnehagebarn og elever gjennom et samarbeid mellom bibliotek/barnehage/skole/voksenopplæring/hjem. Det flerspråklige bibliotek på Deichmanske bibliotek er også en samarbeidspartner i disse prosjektene.

Strategiplan: “Likeverdig opplæring i praksis!”
Sluttrapport: “Likeverdig opplæring i praksis! Veien videre.”

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord