Opplæring innenfor kriminalomsorgen og minoritetsspråklige innsatte

Prosjektet er en konkretisering av tiltak 28 i den reviderte strategiplanen ”Likeverdig opplæring i praksis! Strategi for bedre læring og større deltakelse av språklige minoriteter i barnehage, skole og utdanning 2006–2009”.

Prosjektbeskrivelse: “Opplæring innenfor kriminalomsorgen og minoritetsspråklige innsatte”

Strategiplan: “Likeverdig opplæring i praksis!”
Sluttrapport: “Likeverdig opplæring i praksis! Veien videre.”

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord