FLIN – Flerspråklighet i Norden

Nettverket Flerspråklighet i Norden (FLIN) er resultat av en søknad om Nordplus Horisantal-midler til etablering av et Nordisk nettverk. Midlene ble innvilget i juni 2013 av SiU, og nettverket ble etablert på en samling i Helsinki 28.-30.8.2013. Den første satsingen nettverket samarbeider om, er planlegging og gjennomføring av en konferanse med fokus på IKT og digitale læringsressurser i opplæringen av andrespråksinnlærere og barn og elever fra språklige minoriteter. Konferansen skal gjennomføres på Høgskolen i Oslo og Akershus to dager i uke 43, 2014.
På denne siden vil vi fortløpende legge ut informasjon om den planlagte konferansen.

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord