Høring om ny rammeplan for barnehagen

fredag 13. januar 2017

NAFO mener at flerspråklighet og barns ulike morsmål må komme tydeligere fram i den nye rammeplanen.

Høring om utvidet rett til vgo.

torsdag 12. januar 2017

NAFO sier JA til forslag om å utvide rettigheter til videregående opplæring. Departementet foreslår å utvide ungdomsretten til 25 år og utvide rettighetene til de som har fullført vgo i hjemlandet.

Høring om nasjonale retningslinjer for PPU

torsdag 12. januar 2017

NAFO ønsker tydeliggjøring av den flerkulturelle skolen i PPU. Les NAFOs høringssvar til nasjonale retningslinjer for praktisk pedagogisk utdanning – allmennfag.

Stipend for minoritetsspråklige lærere

fredag 6. januar 2017

Hvert år utlyses stipend til minoritetsspråklige lærere for utdanning som gir formell kompetanse for undervisning i skolen.

Benjaminprisen for 2016

onsdag 4. januar 2017

Årets Benjaminpris går til Løkenåsen skole i Lørenskog. NAFO gratulerer!

Tospråklige barn om egen språksituasjon

tirsdag 29. november 2016

En avhandling fra cand.ped Helene Fulland ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo viser eksempler på hvordan tospråklige barn i Norge forholder seg til sin egen tospråklighet.

Gode integreringstiltak i høyere utdanning

torsdag 17. november 2016

HiOA og NTNU skal fra høsten 2017 tilby supplerende utdanninger til flyktninger som har fullført utdanning som barnehagelærer, lærer, sykepleier eller innen realfag og teknologi fra hjemlandet.

NAFO gratulerer FUG med 40 år!

onsdag 16. november 2016

FUG (foreldreutvalget for grunnopplæringen) fyller 40 år i år, og vi på NAFO gratulerer! FUG arbeider for at barnehager og skoler skal ha et åpent og nært samarbeid med foreldrene både i barnehage, grunnskole og i videregående opplæring.

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord