Filmer om språk i fagene

fredag 24. november 2017

Elever trenger støtte i å lære fagspråk i alle fag, men hvordan kan dette gjøres? Sveriges Utbildningsradio har laget en filmserie om fag- og språkutviklende undervisning. Vi får møte elever og lærere på ulike trinn og se hvordan de arbeider med å utvikle fagspråket samtidig som de lærer fagene.

Les mer

Gode integreringstiltak i høyere utdanning

torsdag 17. november 2016

HiOA og NTNU skal fra høsten 2017 tilby supplerende utdanninger til flyktninger som har fullført utdanning som barnehagelærer, lærer, sykepleier eller innen realfag og teknologi fra hjemlandet.

Les mer

Kompetanseheving i alle fylker høsten 2016

onsdag 22. juni 2016

Utdanningsdirektoratet arrangerer i høst fylkesvise samlinger for å støtte kommunenes og fylkeskommunenes arbeid med opplæring av flyktninger.

Les mer

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord