To ledige faste stillinger

Har du mastergrad i norsk som andrespråk, migrasjonspedagogikk, flerkulturell pedagogikk eller spesialpedagogikk? NAFO har nå to ledige faste stillinger. Til de nye stillingene vil det blant annet ligge arbeid med prosjektet Fleksibel opplæring og kompetanseheving av PPT.

Tiltredelse så snart som mulig, senest 1. august.
Søknadsfrist 1.mars.

Norsk som andrespråk

Har du mastergrad i norsk som andrespråk og erfaring fra arbeid med digitale flerspråklige læringsressurser? Vi trenger en rådgiver/seniorrådgiver til vårt team som blant annet skal jobbe med pilotprosjektet Fleksibel opplæring – tospråklig, nettbasert fagopplæring i matematikk og naturfag.

Les mer og søk på stillingen:

Variert og spennende faglig stilling – Norsk som andrespråk

Norsk som andrespråk, migrasjonsped., flerkulturell ped. eller spes.ped.

Vi trenger en rådgiver/seniorrådgiver til vårt team som blant annet skal jobbe med kompetanseheving av ansatte i PPT og pilotprosjektet Fleksibel opplæring – tospråklig, nettbasert fagopplæring i matematikk og naturfag. Vi søker deg som har høgskole/universitetsutdanning på masternivå i norsk som andrespråk, migrasjonspedagogikk, flerkulturell pedagogikk eller spesialpedagogikk. En kombinasjon av spesialpedagogikk og en av de andre utdanningene er en fordel.

Les mer og søk på stillingen:

Variert og spennende faglig stilling – Norsk som andrespråk, migrasjonsped., flerkulturell ped. eller spes.ped.

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord