Høring om utvidet rett til vgo.

NAFO sier JA til forslag om å utvide rettigheter til videregående opplæring

Kunnskapsdepartementet foreslår å endre opplæringslovens bestemmelser om rett til videregående opplæring.

Departementet ønsker å utvide ungdomsretten til videregående opplæring fra fylte 21 til fylte 25 år, slik at det blir en direkte overgang mellom ungdomsrett og voksenrett til videregående opplæring.

Departementet foreslår samtidig å innføre rett til videregående opplæring for de som har fullført videregående opplæring i utlandet, men som ikke får denne godkjent i Norge.

NAFO er positiv til begge forslagene.

Les mer om høringen på regjeringens nettsider.

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord