Voksenopplæring

NAFOs mandat når det gjelder voksenopplæring, er grunnskole for voksne og videregående opplæring for voksne. Opplæringsloven §4A slår fast hvem som har rett til slik opplæring.

Ansvaret for grunnskole og videregående opplæring for voksne, inkludert realkompetansevurdering, ligger hos Utdanningsdirektoratet. Det er kommune og fylkeskommune som skal sørge for å tilby opplæring til voksne som har rett til det.

På disse sidene vil du finne aktuelt stoff om hvordan skolen kan legge til rette opplæringen for voksne minoritetsspråklige elever. Her finner du alt fra pekere til lover, forskrifter og rundskriv til eksempler på god praksis.

Samisk jubileum – Tråante

Tråante 2017 er navnet på en felles feiring av 100-årsjubileet av samenes første landsmøte i Trondheim 6. til 9. februar 1917.

Nasjonal feiring

Tråante 2017 er en nasjonal feiring og et felles samisk jubileum, og markeringen vil foregå gjennom hele året på forskjellige steder over hele Sápmi. På Tråantes nettside vises det til at mangfoldet i programmet skal avspeile den bredden som finnes i samisk kultur, språk, næring og historie. Fra sør til nord. Fra vest til øst.

Sametinget, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune står bak jubileet og arrangementene.

Jubileumsuke

Fra lørdag 4. februar til søndag 12. februar vil det arrangeres en jubileumsuke med mange arrangementer og utstillinger. Disse arrangementene vil foregå i Trondheim.

Opplegg for barn og unge

Jubileet markeres med en rekke opplegg for barn og unge. Se mer om dette på Tråantes nettsider her.

Se nettsiden til jubileet, Tråante2017.no.

På nettsidene til Min Stemme kan du finne ressurser og oppgaver til bruk i skoler og barnehager. Se oppslaget Samejubileet 2017.

Stipend for minoritetsspråklige lærere

Lærer og liten elevgruppe

Hvert år utlyses stipend til minoritetsspråklige lærere for utdanning som gir formell kompetanse for undervisning i skolen. NAFO forvalter stipendordningen i samarbeid med skoleeierne. Kontaktperson ved NAFO er Gro Standnes.

Målgruppe

Morsmålslærere/tospråklige lærere uten formell kompetanse for undervisning i skolen kan innvilges stipend for å gjennomføre utdanning som fører fram til godkjent formell kompetanse for undervisning i skolen. Tilbudet gjelder lærere som underviser på andre morsmål enn norsk, samisk, dansk, svensk, engelsk, fransk og tysk.

Hvilke studier gjelder ordningen for?

Stipend kan innvilges for å gjennomføre studier som tilfredsstiller krav til utdanning for personer som skal tilsettes i undervisningsstilling. Dette omfatter for eksempel videreutdanning med sikte på å få godkjent allmennlærer- eller faglærerkompetanse. Stipendordningen omfatter ikke påbygging på allerede godkjent lærerutdanning, bortsett fra en eventuell oppbygging av faglærerutdanningen i morsmål til annen faglærerutdanning eller grunnskolelærerutdanning.

Stipendets størrelse, skatteregler og betingelser

Hvert enkelt stipend er på kr 100 000 for 60 studiepoeng eller kr 50 000 for 30 studiepoeng. En økning i satsene er under vurdering Stipendet er personlig og i utgangspunktet skattepliktig.

Hvordan søke?

Søknad om stipend skal rettes til skoleeier, det vil si kommunen, fylkeskommunen eller privatskoleeier, via skolens ledelse innen 15. mars 2017. Det er skoleeier som prioriterer og innstiller søkere og sender søknad til NAFO innen 15. april 2017.

Søknadsfrister

15. mars 2017: Frist for skolens ledelse å sende søknad til skoleeier.
15. april 2017: Frist for skoleeier å sende søknad med innstillinger til NAFO

Se NAFOs nettside for aktuelle skjemaer.

Benjaminprisen for 2016

lokenasen-skole

Årets Benjaminpris går til Løkenåsen skole i Lørenskog. Benjaminprisen deles ut hvert år til en skole som arbeider godt mot rasisme og diskriminering.

Holdningsarbeid

Løkenåsen skole har særlig utmerket seg ved et helhetlig og systematisk holdningsarbeid blant alle skolens elever, både majoritetselever og minoritetselever. En viktig del av dette arbeidet er skolens satsing på bevisstgjøring og kompetanseheving blant personalet.

Juryens begrunnelse

Juryen sier blant annet dette om begrunnelsen for tildelingen:
Løkenåsens antirasistiske arbeid baserer seg på en helhetlig tenkning som sikter på å involvere alle skolens aktører fra elevene og lærere til skoleledelse og foreldre. Relasjonsbygging elever imellom, elever og lærere, mellom de ansatte og mellom skole og hjem står sentralt for å skape et miljø på skolen hvor alle kan føle seg inkludert og trygg til å ta en aktiv rolle.

Prisen tildeles av kunnskapsministeren 31.januar 2017.
 
NAFO gratulerer Løkenåsen skole med prisen!

Les mer om Benjaminprisen og tildelingen her

Nye sider om særskilt språkopplæring

jenterler

NAFOs nettsider er i endring, og vi har nå opprettet nye sider om særskilt språkopplæring for grunnskole, videregående og voksenopplæring.
 

Hva kan du lese om?

Særskilt språkopplæring kan være særskilt norskopplæring, tospråklig fagopplæring og morsmålsopplæring, men hva innebærer disse begrepene, hvilke rettigheter har elevene/deltakerne, og hvordan kan en slik opplæring foregå? På de nye sidene kan du blant annet lese om regelverk for særskilt språkopplæring, finne læreplaner, kartleggingsverktøy, filmer og flerspråklige nettressurser.
 

Hva er nytt?

Mye av informasjonen om særskilt språkopplæring har ligget på NAFOs nettsider tidligere. Nå er informasjonen samlet på nye sider og lagt inn i hovedmenyen for grunnskole og videregående. Siden om særskilt språkopplæring for voksne er helt ny og ligger under voksenopplæring – læringsressurser.
 

Lenker til sidene:

Særskilt språkopplæring – grunnskole

Særskilt språkopplæring – videregående

Særskilt språkopplæring – voksne

Høstens fokustreff

hostens_fokustreff

NAFO inviterer til sine årlige nettverkssamlinger for barnehage, grunnskole og videregående/ voksenopplæring. Målgruppen for samlingene er NAFOs samarbeidspartnere i barnehage og skole.

Program og påmelding finner du her:

Barnehage: 7. november. Påmeldingsfrist 31. oktober
Grunnskole: 22. november. Påmeldingsfrist 17. november
Videregående og voksenopplæring: 7. desember Påmeldingsfrist 25. november

Velkommen!

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord