Aller første bok på romani

Utgivelsen av boka Vandriane rakkrar er en milepel. Boka er den første noensinne på romani, språket til romanifolket/taterne i Norge.

Utgivelsen av boka Vandriane rakkrar er en milepel. Boka er den første noensinne på romani, språket til romanifolket/taterne i Norge. Her forteller tre kvinner og to menn om barndommen og oppveksten sin.

Taterne forteller

Vandriane rakkrar bygger på heftet Taterne forteller som kom ut i 2006. Historiene ble samlet inn av Anne Mari Larssen ved Dronning Maud Minnes Høgskole, i samarbeid med Anna Gustavsen (Taternes landsforening). Boka brukes til formidlingsarbeid for å øke kunnskapen om taterne hos fagpersoner og barn/elever i barnehager og grunnskolen.

Arbeidet med boka

I Vandriane rakkrar er tekstene fra heftet oversatt til romanispråket. Romanispråket er ikke et skriftspråk i dag, og det er gjort et stort innsamlingsarbeid av Mariann Grønnerud og Anna Gustavsen fra Taternes landsforening for å få en fullstendig tekst på språket. Oversettelsen og redigeringa av romaniteksten har tatt flere år, og har vært et samarbeid mellom Anna Gustavsen, Mariann Grønnerud og professor i lingvistikk ved Universitetet i Oslo, Rolf Theil.

Tekstene i boka og ordlista som følger med, er på romani, bokmål og nynorsk.

Lansering

Torsdag 12. februar kl. 14.00 er det lansering av boka på Glomdalsmuseet.

Les mer om boka her
Se intervju med Anna Gustavsen og Mariann Grønnerud på avisa Glåmdalens filmkanal her.
Les mer om taterprosjektet på NAFOs nettside her.