Årets vinner av Benjaminprisen

Benjaminprisen til Høyland ungdomsskole!

Årets Benjaminpris tildeles Høyland ungdomsskole i Sandnes kommune.

Arbeid mot rasisme og diskriminering

Skolen får prisen på grunn av sitt langsiktige og systematiske arbeid mot rasisme og diskriminering. Ved Høyland ungdomsskole, som er en av NAFOs fokusskoler, har de et faglig forankret arbeid for å fremme toleranse, inkludering, samarbeid og respekt. Lesson Study, DEMBRA, 2 Adresser, FlexID, Jentesnakk og Trivselslederprogrammet er eksempler på tiltak i skolens systematiske arbeid for å realisere likeverd og inkludering.

Juryens begrunnelse

Juryleder Guri Hjeltnes uttaler følgende: ”Høyland ungdomsskole viser en høy grad av bevissthet om at arbeid mot rasisme og diskriminering handler like mye om majoritetssamfunnets holdninger som gode integrerings- og inkluderingstiltak.” Juryen mener skolens forebyggende arbeid kombinerer integreringsarbeid med minoritetselever med holdningsskapende arbeid rettet mot majoritetselever.

Prisen overrekkes skolen av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen 30. januar. Dette er 16. gang prisen deles ut.

”Vi føler oss både ydmyke, takknemlige og stolte over å motta denne prisen, sier skolens rektor,” Vigdis Vatne.

NAFO gratulerer

NAFO gratulerer både elever, lærere og ledelse ved Høyland ungdomsskole! Vi håper prisen vil inspirere andre skoler rundt om i landet til å arbeide aktivt mot rasisme og diskriminering!

Benjaminprisen deles hvert år ut til en barne-, ungdoms- eller videregående skole som utmerker seg for sitt arbeid mot rasisme og diskriminering. Prisen er oppkalt etter Benjamin Hermansen som ble drept av erklærte nynazister da han var 15 år gammel.

Les mer

Høyland ungdomsskole
Juryens fulle begrunnelse for utdelingen av prisen for 2017 (pdf)